Liikkuvakoulu ja opiskelu

Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä koostuu monesta tekijästä. Toiminnallinen opetus vaatii heittäytymistä sekä opettajilta että oppilailta. Parhaimmillaan lisääntynyt liike näkyy mielekkäämpinä oppitunteina ja parempana oppimisena.

Taustalla on isossa kuvassa huoli sekä lasten, nuorten että aikuisten vähäisestä liikkumisesta, mutta toiminnallisuus on tärkeää myös oppimisen näkökulmasta.

Liikkeen kautta asia voi jäädä eri tavalla mieleen tai se voi tulla koetilanteessakin mieleen, kun osaa yhdistää asian liikkeeseen. On monia tapoja oppia ja toiminnallisuuden kautta tarjotaan mahdollisuuksia erilaisille oppijoille oppia.

Tylsältäkin tuntuva oppiaine voi muuttua kiinnostavaksi, jos normaaleja oppitunnin rutiineja rikotaan esimerkiksi istumista tauottamalla tai järjestämällä oppitunti jossain muualla kuin luokkahuoneessa.

Jollekin voi olla tosi iso ponnistus jo se, että on päässyt aamulla lähtemään kouluun. Tästä tulokulmasta juuri heille pienikin tekeminen ja osallistuminen riittää.

On hyvä että oppilaat saisivat koulusta sellaisen mallin, että uskaltaa tehdä ja antaa mennä vaan. Kun välillä tekee jotain muuta, jaksaa taas paremmin sitä perusarkea, jota suurin osa koulun elämästä – ja muutenkin elämästä - on.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen aktiivisuutta, osallistumista, kokemuksellisuutta ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta.

Varaa oma liikunnallinen oppitunti!

KIINNOSTUITKO? KYSY LISÄÄ

Ajankohtaista