Yhteistyöseurat

Positiivista energiaa arkeen ja tehokkaampaan harjoitteluun!

youmov hytl

Siitä ajatuksesta lähti Hyvinkään taitoluistelijoiden ja YouMoven yhteistyö. Yhteistyön suurin tavoite on, että Hyvinkään taitoluistelijat saisi pitkä-aikaisen yhteistyökumppanin, joka pystyisi tuomaan lisä-arvoa oheisvalmennukseen säännöllisesti. Lisä-arvolla tässä tapauksessa on kilparyhmien kehityksen tukemista sekä vaihtelun tuomista harjoituksiin. Sitä kautta nuoret luistelijat saavat uusia kokemuksia ja intoa tekemiseen sekä tietenkin paremmat puitteet muun muassa kehonhallinnan harjoitteluun turvallisesti.

HyTL:ään teki vaikutuksen YouMoven tilat, valmennuksen taso sekä tekemisen systemaattisuus. Hyvinkään taitoluistelijoiden keskuudessa oli jo jonkin aikaa toivottu seuran luistelijoille muita harrastuksia taitoluistelun lisäksi. Toiveena oli, että luistelijat saisivat uusia kokemuksia ja näkisivät eri lajeja. Tällöin into harrastaa taitoluistelua sekä pysyä liikunnan parissa säilyisi pitkässä juoksussa. Eri lajien harrastamisesta on hyötyä erityisesti kilpapuolelle suunnattaessa, sillä yleinen liikunnallinen kehittyminen monipuolistuu.

Taitoluistelussa harjoittelun määrä on suuri nuorillakin luistelijoilla. Esimerkiksi jo 8 -vuotiailla harrastajilla voi olla jopa yli kymmenen harjoituskertaa viikossa. Tämä luo oman haasteen, kun mietitään mahdollisuuksia saada kokemuksia myös muista lajeista, sekä kun halutaan kehittyä monipuolisesti. Siksi yhteistyökumppaneiden löytäminen ei aina ole helppoa.

HyTL:n onneksi samoihin aikoihin, kun toimintaa alettiin kehittämään, oli Hyvinkäällä aloittanut luonnollisen liikunnan keskus YouMove, joka tarjoaa ammattimaista valmennusta aina kilparyhmistä harrastajiin. YouMove pystyi tarjoamaan HyTL:lle tilat, jossa on mahdollista harjoitella sekä ennen kaikkea saada monipuolisuutta harjoituksiin. Tällä yhteisellä tiellä HyTL ja YouMove nyt ovat.

Sekä YouMove että Hyvinkään taitoluistelijat haluavat tuoda esille sen, mitä yhteistyö käytännössä tarkoittaa sekä millaisia vaikutuksia yhteistyöllä on luistelijoihin. Kaikkea yhteistyöhön liittyvää pystyy seuraamaan YouMoven nettisivuilta löytyvästä päiväkirjasta, jossa seurataan luistelijoiden ja YouMoven yhteistä matkaa. Ajan tasalla pysyy seuraamalla lisäksi myös YouMoven ja HyTL:n sosiaalisen median kanavia Facebookista, Instagramista ja Snapchatista.